Ångest och oro

Ångest och oro är en normal del av livet men om man har ett ångestsyndrom upplever man mer rädsla än vad som egentligen är rimligt. 

När ångesten och oron blir så besvärande att den begränsar oss i vårt dagliga liv kan vi behöva hjälp med att bryta mönster och hitta nya strategier.

Evidensbaserad behandling

KBT är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ångestproblematik och rekommmenderas av socialstyrelsen som en effektiv behandlingsform.

Vi erbjuder behandling vid

Paniksyndrom

Social fobi

Generaliserat ångestsyndrom

Tvångssyndrom (OCD) 

Specifika fobier

Övriga ångesttillstånd

 

 

Ångest och oro