Depression

25 % av alla kvinnor och 15 % av alla män kommer någon gång i livet att få en behandlingskrävande depression.

När man är deprimerad får man minskad lust att göra saker man tidigare tyckte var roligt och kan få känslor av meningslöshet och nedstämdhet under större delen av dygnet.

Behandling

Beteendeaktivering och mindfulness (medveten närvaro i nuet) är viktiga delar i en depressionsbehandling.   

Evidensbaserad behandlingsmetod

KBT är en evidensbaserad behandlingsmetod vid depression och rekommen-
deras av socialstyrelsen som en effektiv behandling vid lindrig och medelsvår depression.

Depression