Låg självkänsla

Självkänsla och självförtroende blandas ofta ihop fast de inte riktigt är samma sak.

Självkänsla handlar om hur man ser på vem man är innerst inne med både sina starka och svaga sidor. Om man har en bra självkänsla påverkas man inte lika mycket av vad andra tycker och tänker och man törs vara sig själv i olika situationer.

Självförtroende handlar om prestationer och hur mycket tilltro man har på den egna förmågan att klara av saker. Om man har ett gott självförtroende har man stark tilltro till den egna förmågan. 

Det är vanligt att man har en låg självkänsla och ett högt självförtroende s k prestationsbaserad självkänsla.  

I en KBT-behandling undersöker vi vad detta innebär för Dig och arbetar situationsbaserat med beteendeförändringar och nya strategier för att uppnå de mål och värderingar i livet som är viktiga för Dig.

Låg självkänsla