Stresshantering

Stress kan visa sig på många olika sätt. Ett första tecken kan vara att man får svårt att sova eller svårt att koncentrera sig.

När livet går för fort och vi inte får tillräckligt med återhämtning och vila reagerar kroppen med  stressrelaterade besvär och ohälsa.

Om vi inte lyssnar på symtomen blir de starkare efterhand vilket är kroppens sätt att tala om för oss att vi behöver återhämtning för att uppnå en balans i livet. 

KBT ger Dig en effektiv hjälp mot stressrelaterade problem där vi arbetar med att förändra beteendet i kombination med avspännings- och avslappnings-
tekniker.

 

 

Stresshantering