Sömnproblem

Sömn är livsviktigt för oss men allt fler har idag svårt att sova.

Det kan bero på att gränserna mellan aktivitet och vila suddas ut alltmer i det nya 24-timmarssamhället där vi ständigt skall vara tillgängliga.

Det finns också en klar koppling mellan sömn, stress, nedstämdhet, ångest och utmattning.

Vi arbetar med KBT och sömn individuellt eller i grupp.

 

Sömnproblem