Coaching

Vi kan erbjuda individuell coaching för såväl privatliv som arbetsliv. Planering för livet och karriären kan se ut på många olika sätt.

Vid kognitiv coaching använder vi oss av väglett utforskande och undersöker tillsammans situationer på arbetet eller på fritiden som Du vill förändra.

Vi arbetar med sambandet mellan tankar, känslor och beteende och Du får konkreta verktyg för att göra de förändringar som krävs för att uppnå Dina mål.

Vi lär ut en modell som Du sedan kan använda på egen hand.  

Coaching