Vad är KBT?

Effektiv psykoterapiform

KBT eller kognitiv beteendeterapi är en effektiv psykoterapiform som baseras på att tankar, känslor, fysiska reaktioner och beteenden påverkar varandra.

Terapin bygger på konstruktiva samtal som präglas av förståelse och respekt. Vi hjälper Dig med det som skapar problem här och nu och som kan hindra Dig från att leva Ditt liv fullt ut.

Hur går det till?

Behandlingen startar med en kartläggning av aktuell problematik och vilka mål och delmål som skall uppnås i terapin.

Tillsammans bestämmer vi hur många gånger vi skall träffas och utvärderar kontinuerligt terapins effekter på ett strukturerat sätt. 

Två vetenskapsmän

Patienten och terapeuten ses som två vetenskapsmän som tillsammans prövar olika strategier för att nå de uppsatta målen.

Hemuppgifter

Mellan sessionerna tränar du självständigt med hemuppgifter för att testa nya förhållningssätt.

Verktyg

Du lär Dig nya metoder och får tillgång till verktyg som hjälper Dig att hantera och lösa problem, nu och i framtiden. 

Evidensbaserat

KBT är den rekommenderade och evidensbaserade behandlingen vid ångestsyndrom, depression, utmattningssyndrom och sömnproblem.

 

 

 

 

 

Vad är KBT?