Handledning

Vi erbjuder handledning individuellt eller i grupp för Dig som arbetar kliniskt inom psykiatrin, somatisk vård, primärvård samt skola och omsorg. 

Handledning