Behandling

KBT är en effektiv och evidensbaserad behandlingsform vid en rad olika ångesttillstånd och vid nedstämdhet och depression.

KBT har också visat sig vara en framgångsrik behandlingsmetod vid stress- och utmattningsproblematik, sömnsvårigheter och låg självkänsla.

 

Behandling