Mindfulness

I våra stressade liv där vi ständigt är på väg behöver vi stanna upp och vara mer i nuet. Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt till livet som innebär att se verkligheten och uppleva stunden som den är, att leva här och nu. Mindfulness är en meditationsmetod med rötter i zenbuddismen och handlar om att vara närvarande i nuet. Forskning visar att mindfulnessövningar har en gynnsam effekt på vår hälsa. Genom mindfulness kan du öka ditt välbefinnande och förebygga framtida stressrelaterad ohälsa.
Mindfulness